Szabelski Piekarnia-Cukiernia

Przetargi

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dotyczące produkcji tradycyjnego pieczywa oraz innych wyrobów ciastkarskich i cukierniczych wykonanych z surowców ekologicznych z wykorzystaniem technologii Bio—Fermentacji Jabłkowej.

W ramach projektu powstanie budynek produkcyjno-usługowy - zakład żywności branży piekarniczo-cukierniczej, w którym zostanie uruchomiona produkcja w oparciu o zakupione wyniki prac B+R, zgodnie z Decyzją Nr 265/2017/Pki.

Zapraszamy do złożenia oferty.

Lokalizacja inwestycji działka nr 845/10 obręb Piecki, gm. Piecki – Projekty wykonawcze:

W związku złożonymi pytaniami dotyczącymi prowadzonego przez przedsiębiorstwo Piekarnia Cukierni Marek Szabelski postępowania ofertowego Zapytanie nr 1/2017 z dnia 29.XII.2017 przesyłamy informacje o treści udzielonych informacji i wyjaśnień.

W związku z zakończeniem postępowania Nr. 1/2017 z dnia 29.12.2017 r. informujemy, iż wybrano ofertę  firmy Budextan Jerzy Tanajewski, w załączniku protokół wyboru.

/  protokół wyboru - załącznik