Szabelski Piekarnia-Cukiernia

Projekty dofinansowane ze środków UE

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

ETAP I
Firma PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI informuje o realizacji projektu pt.” Poprawa konkurencyjności firmy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI dzięki strategicznemu wykorzystaniu designu”.
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności . Planuje się rozszerzyć ofertę firmy o nowe lub ulepszone wyroby w oparciu o opracowaną w ramach projektu strategię rozwoju produktów.
W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzony audyt wzorniczy i na jego podstawie opracowana strategia wzornicza.
Całkowita wartość projektu – 142.680,00 zł
Kwota dofinansowania z UE – 98 600,00 zł

ETAP II
Firma PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI informuje o realizacji projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy CUKIERNIA MAREK SZABELSKI poprzez wdrożenie działań wynikających ze strategii wzorniczej". Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI poprzez zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności Przeprowadzone zostaną działania z wykorzystaniem procesów projektowania zawarte w rekomendacjach wskazanych w „Strategii wzorniczej” opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4. Wzór na konkurencję, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. W ramach projektu oferta firmy zostanie rozszerzona o nowe innowacyjne recepturowo i wzorniczo produkty piekarniczo-cukiernicze. Ponadto zostanie zrealizowany szereg działań doradczych z zakresu designu mających na celu tworzenie nowej komunikacji marki. Kierownictwo firmy wdroży nowy model zarządzania opartego o design.
Całkowita wartość projektu – 3 904 020.00 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 1 748 000.00 zł