Szabelski Piekarnia-Cukiernia

O firmie

22
03.24

Realizacja nowego projektu

PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI realizuje projekt

pt.: „ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ OPROGRAMOWANIA DO WYTWARZANIA WYROBÓW
CUKIERNICZYCH.”

dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy , Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do
obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia :piec obrotowy, piec wsadowy, linia
do produkcji bułek, zrobotyzowana stacja pobierania, zawijania i przygotowania do wypieku kęsów
oraz oprogramowanie do zarządzania produkcją . Urządzenia są niezbędne do uruchomienia
produkcji bułek francuskich i bułek półfrancuskich.

Dofinansowanie projektu : 3 519 718,98 zł

Całkowita wartość projektu: 8 658 508,70 zł

Termin realizacji : 01.03.2023r.-30.04.2024r.

Zobacz również