Szabelski Piekarnia-Cukiernia

Szabelski

Piekarnia i Cukiernia

Poznaj nas

Zobacz jak powstają produkty z naszej oferty

22
03.24

Realizacja nowego projektu

PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI realizuje projekt pt.: „ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ OPROGRAMOWANIA DO WYTWARZANIA WYROBÓWCUKIERNICZYCH.” dofinansowany z Krajowego Planu Odbudowy , Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnichprzedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania doobrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. W ramach projektu zostaną zakupione następujące urządzenia :piec obrotowy, piec wsadowy, liniado produkcji bułek, zrobotyzowana stacja pobierania, zawijania i przygotowania do wypieku kęsóworaz oprogramowanie do zarządzania produkcją . Urządzenia są niezbędne do uruchomieniaprodukcji bułek francuskich i bułek półfrancuskich. Dofinansowanie projektu : 3 519 718,98 zł Całkowita wartość projektu: 8 658 508,70 zł Termin realizacji : 01.03.2023r.-30.04.2024r.
czytaj więcej

Znajdź
nasz sklep