Szabelski Piekarnia-Cukiernia

O firmie

02
12.15

Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mrągowskim

We wtorek, 1 grudnia w Mrągowie odbyła się konferencja na temat rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie mrągowskim. Zebrani rozmawiali m.in o kierunkach rozwoju kształcenia zawodowego, możliwościach jakie ze sobą niesie oraz współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.

Organizatorem Konferencji był Starosta Mrągowski, natomiast honorowym patronatem objęła ją Grażyna Przasnyska, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Na konferencji pojawili się m.in.: Maria Jarczewska, wicestarosta powiatu mrągowskiego, Julian Osiecki, wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego, radni, przedstawiciele firm, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

— Zależy nam na jak najlepszym wypromowaniu kształcenia zawodowego, jako atrakcyjnej ścieżki edukacji, dającej wiele możliwości dalszego rozwoju — mówi Maria Jarczewska, wicestarosta mrągowski. — Szanse na lepszy start uczniów szkół zawodowych będą rosły, gdy szkoły będą aktywnie współpracowały z zakładami pracy. Jest to o tyle ważne, że wiele zakładów dysponuje najnowszymi technologiami i urządzeniami. Ponadto w ramach funduszy europejskich, został stworzony mechanizm wsparcia dla firm przyjmujących na staże i praktyki uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Należy pamiętać również o tym, że zmiany zachodzące na rynku pracy powodują, że kształcenie zawodowe musi być ciągle modyfikowane. Najlepiej dokonywać tego, przy ścisłej współpracy szkół z pracodawcami.

Maria Jarczewska zapowiedziała, że starostwo będzie uruchamiać nowe kierunki kształcenia w szkołach zawodowych, podkreśliła jak ważny dla szkoły jest każdy uczeń. Następnie głos zabrał Julian Osiecki. — Szkolnictwo zawodowe było zaniedbywane. Młodym ludziom wydawało się, że wystarczy ukończyć studia, by dostać dobrą pracę. Zostało to jednak skonfrontowane z rzeczywistością. Mamy wielu młodych, wykształconych ludzi, którzy jednak nie są potrzebni na rynku pracy — mówił. — Odpowiednio przygotowana oferta kształcenia zawodowego może być odpowiedzią na wiele problemów młodych ludzi.

Na spotkaniu zostały również zaprezentowane ankiety uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dają odpowiedź na szereg pytań m.in. skąd młodzi ludzie czerpią wiedzę na temat możliwości dalszego kształcenia, ich wyborów, motywacji i wielu innych. Diagnoza określa potrzeby szkół i jest doskonałym narzędziem i podstawą do wprowadzenia zmian.

źródło: mragowo.wm.pl

Zobacz również